πάνελ και εργαστήριο για τις συλλογικές μορφές ιδιοκτησίας και κατοίκησης

9 06 2017

στο 4ο Πανευρωπαϊκο Συνεδρίο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  UNIVERSSE 2017 | 9-11 Ιουνίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

διοργάνωση ομάδα coh-hab athens

Σάββατο 10 Ιουνίου 16.30- 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ: ΟΥΡΑΝΟΣ, EL, EN

Πάνελ: Συλλογικές μορφές κατοικίας και ιδιοκτησίας:  Εμπειρίες και προβληματισμοί

Θα παρουσιαστούν συλλογικές μορφές κατοικίας και ιδιοκτησίας από άλλες χώρες, και θα συζητηθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχα εγχειρήματα συνεταιριστικής κατοίκησης ή/και συνεταιριστικής διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα, ως απάντηση στα οξυμένα στεγαστικά προβλήματα, αλλά και ως ένα νέο υπόδειγμα παρέμβασης στις γειτονιές και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και βελτίωσης ποιότητας ζωής συνολικά.

Javier Buron,  Δ/ντης θεμάτων Κατοικίας του Δήμου Βαρκελώνης – Manager of Housing issues, Social Rights Area, Municipality of Barcelona (σύνδεση με skype)

Thomas Dawance, Community Land Trust, Βρυξέλες

Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Co-Ηab Athens

Τόνια Κατερίνη, πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, μέλος της πρωτοβουλίας Πλειστηριασμοί STOP

Δήμητρα Σιατίτσα,  Inura Athens

Παρέμβαση: Εκπρόσωπος Αλληλεγγύης για όλους

Συντονισμός: Παναγιώτης Αντωνιάδης, Nethood
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ παράρτημα Ελλάδας

 

Κυριακή 11/06, 12:15 – 14:15

ΑΙΘΟΥΣΑ: MILKY WAY, EL

Εργαστήριο: Συνεταιριστική κατοικία και ιδιοκτησία: σενάρια για την Αθήνα
Στο εργαστήριο θα συζητηθεί το πως φανταζόμαστε ένα εναλλακτικό συνεταιριστικό εγχείρημα κατοικίας και συλλογικής ιδιοκτησίας στην Αθήνα ξεκινώντας από κάποια αρχικά υποθετικά σενάρια. Σε αυτή την προσπάθεια θα προσεγγιστούν κομβικά ερωτήματα όπως: Ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει; Ποιες δυνατότητες και ποιες δυσκολίες υπάρχουν; Ποια είναι τα πιθανά υποκείμενα ενός τέτοιου εγχειρήματος; Τι υποστηρικτικές δομές απαιτούνται;

Συμμετέχουν:  Ομάδα Co-Ηab Athens  και Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων

 

Advertisements

Actions

Information